home home
 
 
Kontakt | Mapa weba | Linkovi | HR / ENG
 
ZAŠTIĆENO PODRUČJE I LISTA SVJETSKE BAŠTINE
HORA, A NE AGER
FAROS - HVAR - STARI GRAD
GDJE JE FAROS?
OTOK PAROS
PRIRODOSLOVNE KARAKTERISTIKE OTOKA HVARA
ISTRAŽIVANJA
>Ranija arheološka istraživanja Starogradskog polja
>Istraživanje grada Farosa
>Zaštitna istraživanja u Strogradskom polju 1984-1985
>Faros i njegov teritorij 1982-1986
>Projekt Hvar – arheologija mediteranskog predjela 1987-1989
>Adriatic Islands Project 1993-1997
>Chora Pharou projekt 1995-2007
>Projekt B.A.R.C.A. nell' Adrias Kolpos 2008
>Iskopavanja grčke kule na Maslinoviku
PRETHISTORIJA
GRADINE I GOMILE OKO STAROGRADSKOG POLJA
GRČKA KOLONIZACIJA JADRANA I OTOKA HVARA
RIMLJANI NASELJAVAJU FAROS I NJEGOVU HORU
KRAJ ANTIKE I POČETAK SREDNJEG VIJEKA
MUZEJI I ZBIRKE SPOMENIKA FAROSA
ARHITEKTONSKA BAŠTINA POLJA I OKOLICE
ETNOGRAFIJA STAROGRADSKOG POLJA
OKUSI STAROGRADSKOG POLJA
NASLOVNICA  >  Faros i faroska hora  >  ISTRAŽIVANJA  >  Adriatic Islands Project 1993-1997  >  
Adriatic Islands Project 1992-1997

Projekt Jadranski otoci (PJO) počeo je s radom 1993. godine, nakon jednodnevnog posjeta (25. 08. 1992.) otoku Palagruži, smještenom u samom središtu Jadranskog mora.

Taj posjet dogodio se u ratnom vihoru koji je harao Hrvatskom, kada iz objektivnih razloga inozemne kolege iz Engleske i Kanade nisu mogli doći na predviđena iskopavanja u Starom Gradu. Od svih predviđenih došao je samo  dr. sc. Vincent Gaffney, dugogodišnji suradnik na projektu „Hvar - arheologija mediteranskog predjela" koji je upravo te godine uspješno obranio  doktorsku disertaciju na Sveučilištu u Redingu u Engleskoj, na temu „Aspects of the archaeology of Hvar".

Nakon iskopavanja u Starom Gradu organizirali smo spomenuti posjet Palagruži.  To je bilo presudno, jer se pokazalo da arheološki nalazi na Palagruži bacaju posve novo svjetlo na razumijevanje veza, trgovine i kontakata naših otoka sa svijetom Mediterana od neolitskog razdoblja pa sve do ranog srednjeg vijeka. Pored Hvara, istraživanja su se proširila na susjedne otoke, Brač. Šoltu, Vis, Biševo, Svetac i, naravno, Palagružu.  Na kraju terenskog rada na ovim otocima započelo se s objavljivanjem postignutih rezultata. Prva knjiga PJO objavljena je u Oxfordu  1997. godine i to dvojezično. Nosi naslov "Archaeological Heritage of the Island of Hvar, Croatia / Arheološka baština otoka Hvara, Hrvatska". U toj knjizi opisano je preko 140 arheoloških nalazišta u Starogradskom polju i u nepostrednoj okollci.


© 2009 - 2013 Sva prava pridržana        Autori web portala