home home
 
 
Kontakt | Mapa weba | Linkovi | HR / ENG
 
ZAŠTIĆENO PODRUČJE I LISTA SVJETSKE BAŠTINE
HORA, A NE AGER
FAROS - HVAR - STARI GRAD
GDJE JE FAROS?
OTOK PAROS
PRIRODOSLOVNE KARAKTERISTIKE OTOKA HVARA
ISTRAŽIVANJA
PRETHISTORIJA
GRADINE I GOMILE OKO STAROGRADSKOG POLJA
GRČKA KOLONIZACIJA JADRANA I OTOKA HVARA
>Osnivanje Farosa
>Putovanje od Parosa do Farosa
>Položaj Farosa
>Faroska hora - Xορα Φαρου - Chora Pharou
Modularna mreža
Metrologija
Omfalos i procedura mjerenja zemlje
Terasiranje
Poljoprivredna proizvodnja
>Kako su Farani štitili svoj teritorij
>Društvena organizacija Farosa
>Farska kovnica novca
>Keramika
>Groblje Farosa
>Demetrije Hvaranin
RIMLJANI NASELJAVAJU FAROS I NJEGOVU HORU
KRAJ ANTIKE I POČETAK SREDNJEG VIJEKA
MUZEJI I ZBIRKE SPOMENIKA FAROSA
ARHITEKTONSKA BAŠTINA POLJA I OKOLICE
ETNOGRAFIJA STAROGRADSKOG POLJA
OKUSI STAROGRADSKOG POLJA
NASLOVNICA  >  Faros i faroska hora  >  GRČKA KOLONIZACIJA JADRANA I OTOKA HVARA  >  Faroska hora - Xορα Φαρου - Chora Pharou  >  Metrologija  >  
Metrologija

Pitanje osnovne mjerne jedinice (stopa - pous) kojom je izmjereno Starogradsko polje zanimljivo je iz više razloga. Grci su upotrebljavali različite mjere: atinska, odnosno jonska  je dužine oko 0,296 m i slična je standardnoj rimskoj mjeri (pes), a dorska stopa je veća, oko 0,326 m. Mnogi istraživači misle, da je svaki grad mogao imati svoju mjeru, a izračunali su i „normalnu" grčku stopu od 0,308 i od 0,316 m. Mjerni standard se mogao mijenjati vremenom, a ujedno se moglo u jednom gradu upotrebljavati i više mjera, a očuvane su mjerne ploče koje prikazuju razne mjerne standarde i omogućavaju preračunavanje. Mi ne znamo kakvu stopu su upotrebljavali Parani, ali s obzirom na njihovu „etničko" kulturnu pripadnost očekivali bismo jonsku.

No, već po prvim našim mjerenjima postalo je jasno, da to nije standard koji je upotrijebljen pri parcelaciji Starogradskog polja: razlika između dužine jonskog stadija (oko 177 m) i tu izmjerenog je previše velika - pri dužini modularne jedinice od 5 stadija to je blizu 20 m. Ali nije ni dorska, odnosno olimpijska, kako je mislio Zaninović, jer ta je opet  prevelika, pa bi razlika bila čak preko 50 m.

Statistička analiza koju je izveo Zoran Stančič temelji se na opažanju, da su mjere, uzimane na karti polja u razmjeru 1:5000, koje obuhvaćaju više modularnih jedinica parcelacije u smjeru sjever-jug, u prosjeku dosta veće od onih mjerenih u smjeru istok-zapad. Pošto su modularne jedinice izdužene (1x5 stadija), možemo zaključiti da razlika proizlazi iz različitog broja pri parcelaciji posebice mjerenih putova na tim potezima: na mjerenim potezima sjever-jug bit će 5 puta više putova nego na potezima istok-zapad. Na osnovu toga izračunana je širina putova (10 stopa) i čista veličina modularnih jedinica za poljoprivredne posjede.

Statistička obrada izmjerenih dužina modularnih jedinica (osnovnih čestica) grčke parcelacije (Zoran Stančič)
Statistička obrada izmjerenih dužina modularnih jedinica (osnovnih čestica) grčke parcelacije (Zoran Stančič) 

Statističkim putem tako je izračunana osnovna mjera starogradske parcelacije i dobivena stopa od 0.3026 mm. Ta mjera je međutim izuzetno blizu onoj od 0,302 m koja je izmjerena između startne i ciljne linije stadiona u Istmiji i Epidauru na Peloponezu, obnovljenih u 4. vijeku prije Krista. Mjera je možda zastupljena i na metrološkom reljefu sa otoka Salamine iz istog razdoblja. Vremenska podudarnost je važna, i mi smatramo da je opravdano ustvrditi da je stopa od 0.302(6) m bila standardna mjera, ili barem jedna od mjera koje su upotrebljavali Farani.

Baza prostorskih podataka omogućava provjere i mjerenja parcelacije
Baza prostorskih podataka omogućava provjere i mjerenja parcelacije

© 2009 - 2013 Sva prava pridržana        Autori web portala