home home
 
 
Kontakt | Mapa weba | Linkovi | HR / ENG
 
NASLOVNICA  >  Mapa weba  >  
Mapa weba
Naslovnica
O projektu
TIM
>Branko Kirigin
>Božidar Slapšak
>Darja Grosman
>Sara Popović
>Aldo Čavić
>Miran Erič
>Maja Miše
>Vedran Barbarić
>Ana Kordić Galić
>Sanja Buble
ZAHVALE
BIBLIOGRAFIJA
Faros i faroska hora
ZAŠTIĆENO PODRUČJE I LISTA SVJETSKE BAŠTINE
HORA, A NE AGER
FAROS - HVAR - STARI GRAD
GDJE JE FAROS?
OTOK PAROS
PRIRODOSLOVNE KARAKTERISTIKE OTOKA HVARA
ISTRAŽIVANJA
>Ranija arheološka istraživanja Starogradskog polja
>Istraživanje grada Farosa
>Zaštitna istraživanja u Strogradskom polju 1984-1985
>Faros i njegov teritorij 1982-1986
>Projekt Hvar – arheologija mediteranskog predjela 1987-1989
>Adriatic Islands Project 1993-1997
>Chora Pharou projekt 1995-2007
>Projekt B.A.R.C.A. nell' Adrias Kolpos 2008
>Iskopavanja grčke kule na Maslinoviku
PRETHISTORIJA
GRADINE I GOMILE OKO STAROGRADSKOG POLJA
>Purkin kuk
>Lompić
>Gradina na Glavici povrh Starog Grada
>Gradina na brdu Brigi
>Gradina Gračišće
GRČKA KOLONIZACIJA JADRANA I OTOKA HVARA
>Osnivanje Farosa
>Putovanje od Parosa do Farosa
>Položaj Farosa
>Faroska hora - Xορα Φαρου - Chora Pharou
Modularna mreža
Metrologija
Omfalos i procedura mjerenja zemlje
Terasiranje
Poljoprivredna proizvodnja
>Kako su Farani štitili svoj teritorij
>Društvena organizacija Farosa
>Farska kovnica novca
>Keramika
>Groblje Farosa
>Demetrije Hvaranin
RIMLJANI NASELJAVAJU FAROS I NJEGOVU HORU
KRAJ ANTIKE I POČETAK SREDNJEG VIJEKA
MUZEJI I ZBIRKE SPOMENIKA FAROSA
ARHITEKTONSKA BAŠTINA POLJA I OKOLICE
ETNOGRAFIJA STAROGRADSKOG POLJA
OKUSI STAROGRADSKOG POLJA
Vijesti i multimedija
VIJESTI
GALERIJE
>Starogradsko polje, foto: Boris Kragić
>Trimi
>Teze
>Kućice
>Japjenice
>Grad Stari Grad
>Prirodne karakteristike Hvara
>Devastacije u Hori
>Aerofoto
>Etnografija
>Prethistorija
>Paros
VIDEO
Partneri
UKLJUČITE SE - DONIRAJTE
Kontakt
Mapa weba
Linkovi
Pravna obavijest
Autori web portala
Traži
© 2009 - 2013 Sva prava pridržana        Autori web portala