home home
 
 
Kontakt | Mapa weba | Linkovi | HR / ENG
 
NASLOVNICA  >  O projektu  >  
O projektu: B.A.R.C.A. nell' Adrias Kolpos – Adriatic New Neighbourhood Programme INTERREG-CARDS

Contract no: 2005-0017-634024
Partners: Foundation of Archeological Park – Classical RavennAntica; Province of Ravenna, Italy;
Province of Rimini, Italy; Municipality of Rimini; Municipality of Catolica, Italy; Museum of East Bosnia, BiH;
University of Sarajevo, BiH; Public open university City museum of Poreč, Croatia; City of Dubrovnik, Croatia;
University of Split, Croatia; Serbian Unity Congress, Serbia.
Ovaj projekt financiran je od strane Europske unije. This project is funded by the EUROPEAN UNION

Na poticaj Lorenza Bracessija, uvaženog povjesničara grčkog razdoblja, osobito onog na Jadranu, uključili smo se 2006. godine u izradu projekta "B.A.R.C.A. nell' Adrias Kolpos" kojeg je on prijavio kod Europske unije. Projekt je odobren koncem 2007. godine, a ova web stranica jedan je od rezultata tog  velikog projekta.

Kako u dosadašnjem radu kojeg smo započeli davne 1982. godine nismo uspijevali namaknuti dovoljno sredstava da bi kompletirali zamišljeni koncept, potpora koju smo dobili od projekta B.A.R.C.A. bila je dovoljna da osigura realizaciju  slijedećeg:

1. Stvaranje digitalne baze podataka o Starogradskom polju: ranija arheološka istraživanja (terenski pregledi i iskopavanja, foto i tehnička dokumentacija), katastarske karte (stare i nove), karte iz starijih publikacija,  avio, satelitski i ortofoto snimci (stari i novi), pedološke, geološke i slične karte. Ta baza podataka sada broji ukupno više od 100 GB memorije, zbog čega se može reči da je to najsveobuhvatnija baza podataka nekog arheološkog predjela u Hrvatskoj, ako ne i šire!

2. Izrada video filma o Starogradskom polju koji ima za cilj da na moderan, virtualan način široj publici popularno prezentira rezultate do kojih smo došli.

3. Izrada, zasad samo na hrvatskom, Home page projekta STAROGRADSKO POLJE, gdje također prezentiramo postignute rezultate na jedan interaktivan način i gdje posjetitelje naše web stranice pozivamo da se aktivno uključe. 

4. Izrada panoa  s osnovnim podacima o našem projektu, koji će stalno biti prezentirani u Muzeju Staroga Grada.

5. Gore navedeno omogućit ce da naša stručna i znanstvena znanja o Faroskoj hori (Chora of Pharos) budu dostupna široj javnosti, osobito lokalnom stanovništvu, lokalnim vlastima, udrugama, planerima, turističkim organizacijama, studentima, svima onima koji se zanimaju za najstariju kulturnu baštinu i onima koji rade na upravljanju kultunom baštinom. Pored toga home page Starogradsko polje omogućit ce izravan kontakt sa stručnjacima koji su je osmislili a što će omogućiti suradnju kakva dosad nije bila moguća. Posebno ce takav pristup  sluziti podizanju i širenju znanja o prošlim kulturama i autentičnoj lokalnoj povijesti i neophodnosti njenog proučavanja, očuvanja i unapređenja krajolika Starogradskog polja i njegova doprinosa jadranskom identitetu.

Naravno, ovim naš projekt nije okončan, već držimo da su tek sada stvoreni uvjeti za početak sistematskog rada na istraživanju i obradi bogate i visoko vrijedne kulturne baštine ovog dijela otoka Hvara, nedavno zaštićenog od strane UNESCOa.


U nastavku je kompletan izvještaj Dr. sc. Branka Kirigina:

EVALUACIJA rada na projeku "B.A.R.C.A. nell' Adrias Kolpos"

(Grant Contract no. 205-0017-634024) za dio koji se odnosi na Split:

HΩΡA ΦΑΡΟΥ

(Chora of Pharos) - Starogradsko polje na otoku Hvaru

(Activity 8)

Iako je došlo do stanovitog odstupanja od prvobitno zacrtanog plana rada, može se reći da je, gledajući u cjelini, posao odrađen i da su postignuti značajni rezultati koji se posve uklapaju u idejnu potku projekta B.A.R.C.A. Bitno je napomenuti da je upravo u jeku našeg rada Starogradsko polje (starogrčka HΩΡA ΦΑΡΟΥ, eng. Chora of Pharos) u srpnju 2008. godine zaštićeno kao autentični kulturni krajolik od strane UNESCOa i da je to priznanje dobrim dijelom rezultat našeg prijašnjeg rada (što su potvrdili mjerodavni organi). Radi se o najbolje sačuvanoj antičkoj grčkoj parcelaciji zemljišta na Mediteranu (4. st. pr. Kr). To nas je još više ohrabrilo i dalo poticaja da i u sklopu projekta B.A.R.C.A. ostvarimo što bolje rezultate i damo jedan kvantitativan i kvalitativan doprinos koji će omogućiti temeljitiji pristup održivom razvoju ovog krhkog mediteranskog krajolika.

Može se reći da je ostvareno pet temeljnih ciljeva:

1.     BAZE PODATAKA.

Učinjen je golem posao vezan uz procesiranje dokumentacije arheoloških nalaza i podataka sakupljenih tijekom ranijih arheoloških kampanja u Starogradskom polju (1982-1989, 1992-1993, 1995- 2005) a i ovogodišnje. Ta ranija istraživanja vodio je potpisani u suradnji s prof. dr. Božidarom Slapšakom i brojnim drugim kolegama i studentima iz Hrvatske, Slovenije, Engleske i Kanade. Da bi se procesuiranje i dokumentiranje ostvarilo, koordinaciju svih proteklih terenskih aktivnosti, a i ovogodišnjih, povjerio sam Tamari Četković (stavka 5.2.1.4) koja je prikupljajući podatke od kolega B. Slapsaka, D. Grosman, V. Gaffneya, J. Bilca, potpisanog i drugih, uspjela ujednačiti i sistematski obraditi raznovrsnu, kompleksnu i kompliciranu građu, koja je sada pohranjena u organiziranu i analitički složenu bazu podataka veličine oko 100 giga byta! Velik posao učinjen je pri skeniranju građe (stavka 3.5.5.3) za tu bazu podataka što su obavile S. Popović i M. Barbarić, suradnice na projektu. Sara Popović je pak posebno radila na procesuiranju i interpretaciji avio snimaka konfrontirajući ih sa slojevima starih i novih katastarskih, geoloških, topografskih, pedoloških karata te onih srednjovjekovnih, kao i satelitskih i orto-foto snimaka Starogradskog polja, pretvarajući te podloge u digitalni oblik (stavka 3.5.2.4.). U tu svrhu nabavili smo digitalne arhivske aviosnimke (stavka 3.5.5.2) koje smo također koristili u analizi promjena u polju u proteklom stoljeću (vidi u priloženom CD1). Isto tako, kao najnovija podloga za buduće analize obavljena su tri preleta Starogradskog polja 02. 11. '08 (stavka 6.3). Pomoću tih snimaka (vidi u priloženom CD1) omogućeno nam je uspoređivanje promjena na terenu nastalih između snimaka iz 2005. i ovih najnovijih. Isto tako koristili smo se podacima dobivenih iz GPS i TS terenskog pregleda te ih ubacili u najnoviju kartu arheoloških nalazišta unutar Starogradskog polja i u neposrednoj okolici. Ta preciznost sada omogućuje daleko bržu i pouzdanu ubikaciju arheoloških nalazišta (njih preko 140) i razumijevanje okoliša u kojem se pojedino nalazište nalazi.

Prema mojim saznanjima slična baza podataka za neki arheološki krajolik u Hrvatskoj ne postoje, a vjerujem ni šire. Detalji o ovoj bazi mogu se vidjeti na priloženi CD2 (prezentacije Darje Grosman i suradnici; B. Slapšaka i T. Ćetković). Tako smo ostvarili jedan od zadanih ciljeva u Projektu B.A.R.C.A. a to je dostupnost naših znanja široj javnosti (vidi točku 3) kojima će ovakvi podaci trebati, to jest studentima, građanima i javnim ustanovama: npr. gradskim vlastima, planerima, turističkim organizacijama, službi zaštite spomenika kulture i budućoj javnoj ustanovi koja će brinuti o Starogradskom polju.

2.     VIZUALIZACIJA.

Obrada podataka i terenski pregledi navedenih u točci 1 omogućila je digitalnu vizualizaciju Starogradskog polja u grčkom razdoblju. Taj posao je obavio Miran Erič (stavka 5.2.3). Vizualizacija je omogućila, a zahvaljujući suradnji s B. Slapšakom i potpisanim (koji su izradili tekstualnu i slikovnu podlogu), nastanak video film o Starogradskom polju (Chora of Pharos). Video film traje 9.20 minuta, a na priloženom CD3 ovaj film se može vidjeti. Taj video film biti će sastavni dio home page (web stranice) Starogradskog polja, o čemu više u točci 3 ovdje.

3. WEB SITE.

U cilju da stručnoj i najširoj javnosti predstavimo i učinimo dostupnim rezultate našeg projekta, odlučili smo da iskoristimo prednosti internet medija i da, po najvećim vizualnim, komunikacijskim i tehnološkim standardima, napravimo «users friendly» web portal koji omogućava:

- dostupnost i praktičnu upotrebu rezultata našeg rada,

- promoviranje značaja Starogradskog polja odnosno Farosa i njegove hore (Chora of Pharos) na nivou svjetske baštine,

- interaktivnu komunikaciju s posjetiocima, razmjenu znanja, saznanja i informacija na nivou struke, medija i najšire javnosti,

- razvoj i proširivanje sadržaja, sukladno s produkcijom nove građe, budućim saznanjima i otkrićima vezanih za Starogradsko polje odnosno Faros i njegovu horu,

- jednostavno i višeslojno upravljanje sadašnjim i budućim tekstualnim i multimedijskim sadržajem na web portalu, koje omogućava Contenet Management System software.

U prilogu 1 donosimo Mapu weba na kojoj se vidi trenutni obim sadržaja web portala. Sam tekstualni dio obuhvaća oko 80 kartica teksta i više od 100 različitih ilustrativnih priloga (fotografije, animacije, crteži, karte, faksimili, videi...)

Projekt BARCA ima svoju posebnu cjelinu (prilog 2), a Naslovnicu site Srarogradsko polje  vidi u prilogu 2a.  Web portal će bit dostupan na:

http://www.starogradsko-polje.net i http://www.stari-grad-plain.net

Građa o Starogradskom polju obuhvaća period od prethistorije pa do srednjeg vijeka. Posebno je prezentiran starogrčki Faros i njegova hora

Struktura sadržaja web portala je organizirana u deset cjelina: 1. Naslovnica, 2. O projektu, 3. Faros i faroska hora, 4. Vijesti i multimedija, 5. Partneri, 6. Pretraga, 7. Kontakt, 8. Site Map, 9. Linkovi, 10. Pravna obavijest

Unutar te makro strukture, sadržaj je razgranat u više nivoa do kojih se, u zavisnosti od zanimanja posjetioca, jednostavno stiže uz pomoć pregledne i inuitivno osmišljene navigacije, što se detaljno može vidjeti na priloženom CD4.

Portal je zasad samo na hrvatskom jeziku, no trudit ćemo se da uskoro napravimo i englesku verziju a potom talijansku i grčku.

Iako je Starogradsko polje tek nedavno uvršteno u listu zaštićenih spomenika UNESCOa ovakav web portal zasad nema niti jedno od ostalih pet spomenika kulture iz Hrvatske koji su pod zaštitom UNESCOa! Posao pripreme i objavljivanje, odnosno stavljanje na internet povjeren je firmi NET SECTOR koja ima međunarodnu reputaciju.

Dakle, ne radi se o običnoj web stranici kako je prvobitno zamišljeno, već o portalu koji je mnogo zahtjevniji i obimniji od web stranice. Na tome se dosta radilo, osobito B. Kirigin, B. Slapšak i N. Popović.

4. WORKSHOP (stavka 5.7.4).

U svrhu javne prezentacije naših rezultata i s željom da u jednom neposrednom kontaktu s lokalnim stanovništvom, lokalnim vlastima, udrugama, poduzetnicima, težacima, intelektualcima, predstavnicima Ministarstva kulture, Sveučilišta u Splitu, Zadru i Ljubljani, te predstavnicima vlasti, građanimai  udrugama s otoka Hvara, u Starom Gradu organizirali smo dvodnevni skup (29. i 30. 11) u Vijećnici Grada Starog Grada (vidi priloženi program skupa, prilog 3, 3a i 3b, i popis suradnika 3c). Skup je najavljen u dnevnom tisku (Slobodna Dalmacija, vidi prilog 4), na lokalnom internet portalu i na web stranici Muzejskog dokumentacijskog centra u Zagrebu, a putem emaila pozivnice su poslane na razne adrese u Hrvatskoj i inozemstvu, osobito onim ustanovama koje su bile uključene u Projekt B.A.R.C.A. Program je bio na vrijeme poslan Leading partneru u Dubrovniku kako bi ga oni mogli proslijediti na odgovarajuće adrese. Također, program je bio oglašen i na javnim mjestima u Starom Gradu. Zbog loših prometnih veza (kopno-otok), loših vremenskih prilika i vikenda, dio pozvanih nije mogao doći.

Treba znati da grad Stari Grad ne broji više od 2000 stanovnika. Ipak, odaziv je bio više nego zadovoljavajući tako da smo okupili oko 40-50 ljudi iz svih navedenih skupina na čelu s gradonačelnikom Starog Grada, gospodinom Viskom Haladićem (vidi popis suradnika prilog 3c). Ovaj skup za razliku od onog održanog 2004. godine, bio je izuzetno konstruktivan i inspirativan. U prvom dijelu bila su izlaganja i power point prezentacije (29. 11.), dok je u drugom dijelu - workshop - bila veoma zanimljiva i plodna razmjena mišljenja i poticajnih ideja (30. 11.). Organizatore skupa i goste je nakon razgledavanje grada, primio je gradonačelnik u svom uredu, a iza toga u susjednoj Vječnici prisutne je pozdravio Aldo Čavić, direktor Muzeja Starog Grada. Nakon toga potpisani je prisutne upoznao s historijatom istraživanja Starogradskog polja. Zatim je Darja Grosman (stavka 5.2.1.3) u power point prezentaciji prezentirala rezultate navedene u točci 1 ovog izvještaja pod simboličnim naslovom „Od papira do 0101" (vidi priloženi CD2). Nakon toga je Božidar Slapšak, također u power point prezentaciji, izlagao na temu „Starogradsko polje - ka arheologiji struktura krajolika" (vidi priloženi CD2). Poslije toga uslijedilo je detaljno obrazloženje home page, to jest portala Starogradsko polje kojeg je prezentirao kolega Nune Popović, a o kojoj je bilo više govora u točci 3 ovog izvještaja (vidi priloženi CD4). I na kraju prikazan je video film o Starogradskom polju kojeg je izradio kolega Miran Erič, a o čemu je bilo govora u točci 2 (vidi priloženi CD3). Potom je uslijedilo razgovor s prisutnima koji su izrazili pohvale prezentiranim izlaganjima, pokazali su živo zanimanje i raspitivali su se kada će home page i video film moći vidjeti na internetu. Odgovoreno je da bi to moglo biti sredinom 12. mjeseca kada se obave sve pripreme (firma NET SECTOR, stavka 5.8.1). Izlaganja su trajala oko 1.30 sati dok je rasprava trajala 2 sata.

Sutradan prijepodne, većina učesnika radionice, usprkos lošem vremenu i povremenoj kiši, obišli su najvažnija arheološka i etnografsko nalazišta u polju i oko njega: prethistorijsku i grčku arhitekturu na Purkin kuku, helenističku i rimsku arhitekturu na položaju Kupinovik, grčku kulu na Maslinoviku, rimsko gospodarsko imanje na položaju Carevac i polaznu točku grčke izmjere zemljišta - omphalos - koja se nalazi po sredini polja.

Popodne je u Vječnici održana radionica na temu „Chora Pharou (starogrčki termin za Starogradsko polje) - što dalje?". Bilo je očigledno da je naša prezentacija ukazala na veliko bogatstvo i potencijale koje pruža Starogradsko polje. To se najbolje vidjelo prema reakcijama, komentarima i sugestijama koje su učesnici iznosili osvrćući se na razne svakodnevne probleme koji se javljaju u polju (napuštanje zemljoradnje, divlja izgradnja unutar polja, urušavanje suhozidina i njihovo ilegalno mljevenje, odnošenje plodne zemlje, nelegalni deponiji smeća i raznog otpada). Posebno je bila zanimljiva rasprava o tome kako proširiti poljoprivrednu proizvodnju, kako osmisliti autentične lokalne proizvode, kako polje napraviti atraktivnim za turiste i kako osmisliti cjelodnevne ili poludnevne izlete, rekreaciju, edukaciju, obnovu zapuštene seoske arhitekture. Osobitu pažnju privuklo je izlaganje gospođe Sanje Buble iz Konzervatorskog ureda Ministarstva kulture u Splitu, koja se ljubazno odazvala našem pozivu na suradnju. Govorila je o tome što znači to kada je neko područje zaštićeno od strane UNESCOa i što se sve može očekivati od UNESCOa i što UNESCO očekuje od Hrvatske da poduzme kako bi se polje što bolje revitaliziralo i održalo kao jedinstven i autentičan kulturni krajolik koji ima svoj jasni identitet.

Uvrštenje Starogradskog polja pod okrilje UNESCOa očito je probudilo interes kod lokalnog stanovništva. Nas nastup je stoga pao u pravi trenutak, u času kada lokalne zajednice u suradnji s Minstarstvima kulture i poljoprivrede RH rade na formiranju javne ustanove koja će voditi brigu o unapređenju Starogradskog polja. S našim radom i ovom prezentacijom mi smo dali veoma kvalitetnu podlogu i upute kako se najbolje može iskoristiti izuzetno bogatu i jedinstvenu arheološku baštinu. Istaknuli smo da ovo nije kraj naših aktivnosti i da tek sada imamo pouzdane i verificirane baze podataka koje će nam omogućiti nova istraživanja i nov doprinos boljitku Starogradskog polja kao osobito vrijednog kulturnog krajolika, sada pod zaštitom UNESCOa. Najvažnije je što je radionica završila s radom u izuzetno dobrom raspoloženju i u pozitivnom ozračju, što je posve suprotno od onoga što se dogodilo 2004. godine. Prisutni predstavnici lokalnih udruga Pulentoda i Tartajun, vinari i turistički radnici, posebno su bili zainteresirani i ponudili su svoje učešće u akcijama koje spremamo. Radionica se održala od 15 do 19h.

Treba još napomenuti da je grad Stari Grad svoju Vijećnicu ustupio učsenicima workshopa besplatno kao i korištenje AV (ušteda od 260 eura, stavke 5.7.4.1 i 5.7.5.1), a da je restoran Stari Mlin osigurao kave i buffet lunch za sudionike skupa (stavke 5.7.4.2; 5.7.5.2 i 5.7.5.3)

Potpora koju je dao Projekt B.A.R.C.A. očito je imala značajan doprinos unapređenju znanja o Starogradskom polju kod lokalnog stanovništva i nesumnjivo je da će skorašnje instaliranje našeg web portala na internetu imati još veći učinak.

5. MEDIJI.

Spomenuo sam već da je skup u Starom Gradu objavljen na lokalnoj web stranici Staroga Grada i na web stranici Muzejskog dokumentacijskog centra u Zagrebu, te da je i Slobodna Dalmacija donijela najavu tog skupa (vidi prilog 4 ovdje). Pored toga najava je bila u četvrtak u 11.40h na lokalnoj stanici Radio Free For (For = Hvar), a opširniji prikaz skupa dan je 02. 12. u 11h na istoj radio postaji. O skupu je bilo riječi u na Radio Salona iz Solina gdje sam o tome govorio u emisiji „Pješćani sat" (urednik. Igor Šitić) u srijedu 26. 11. od 18-19 sati. Hrvatski Radio Split je također najavio ovoj skup 29. 11. u svojim vijestima (novinar Damir Carić), dok je Hrvatska Televizija na prvom programu 2. 11. u emisiji „Vijesti iz kulture" u 22.10h dala prilog o našem projektu, a sutradan na istom programu u Županijskoj panorami u 18.00 to ponovila (novinarka Mirta Šurjak).

6. RAZNO

A. Tijekom rada na ovom poslu  stručni tim održao je dva važna sastanka: jedna u Ljubljani 11. i 12. 03. i jedan u Splitu 14. i 15. 06. '08. godine (za oba sastanka postoje zapisnici koji su proslijeđeni u Dubrovnik). Na njima smo razradili proces rada s obzirom na okolnost da je rok izvedbe skraćen znatnim kašnjenjem dodijeljenih sredstava. Uslijed toga smo se morali reorganizirati kako bi pokušali napraviti što je više moguće a da to bitno ne izlazi izvan predviđenih obaveza. Kako je stručni tim raštrkan na više mjesta (Split, Zagreb, Stari Grad, Ljubljana) često smo kontaktirali telefonom ili emailovima kako bi uskladili poslovanje. Tijekom rada na ovom poslu ostvarena su i putovanja na relaciji Split  -Ljubljana - Split (stavka 2.1.5)

B. Za bolju prezentaciju napravili smo i poster izložbu od četiri velika panoa (vidi sliku jednog od panoa u prilogu 4) na engleskom jeziku o našem projektu kako bi inozemnim posjetiocima Muzeja Starog Grada prezentirali naše rezultate. Ta je izložba bila predviđena da se postavi u Arheološkom muzeju u Splitu (stavka 5.7.5) zajedno s projekcijom video filma i arheološkim nalazima (točka 2 gore) ali je nekim nesporazumom u relokaciji sredstava od 14. 11. to izostavljeno. Ipak, mi smo to predali kao poklon Muzeju Starog Grada 28. 11. '08. Za tu izložbu bila je predviđena suma od 1520 eura

C. Uz to, a zahvaljujući ljubaznošću i velikom zanimanju za nas projekt, dobili smo gratis (donator želi ostati anoniman) orto-foto snimke Starogradskog polja (stavka 3.5.5.2) i šire okolice što je napravilo uštedu od 2.400 eura.

D. Ukupno ušteda iznosi 4180 eura

7. PROBLEMI S KOJIMA SMO SE SUČELJAVALI

Glavni problem je, po mom mišljenju, u tome što je dobra ideja imala lošu proceduru ali je na koncu ipak napravljen dobar rezultat. Loša procedura nastala je stoga što je dijelom bilo suviše posrednike između EU koja je odobrila sredstva i mene koji je posao trebao izvršiti (Agencija pri Ministarstvu financija RH, Grad Dubrovnik, agencija DUNEA iz Dubrovnika i administracija Filozofskog fakulteta u Splitu). Prvo je došlo do značajnog kašnjenja potpisivanje Granta i Sporazuma između Dubrovnika i Splita te prispijeće novca na račun FF u Splitu. To je skratilo rok izvedbe s 11 na 6 mjeseci! Imajući u vidu razne obaveze na radim mjestima (vlastitih i stručnih suradnika i studenata koji su radili na projektu), nisam planirao neki veliki projekt (ukupno se radi o oko 30.000 eura) već sam nastojao da projekt uskladim i rasporedim na najbolji mogući način. Tako je bilo predviđeno da se terenski rad sa studentima održi u 1./2. mjesecu '08 (datum do kada novci još nisu legli na račun FF u Splitu!). Sredinom 3. i početkom 7. mjesec (naši sastanci u Ljubljani - prilog 6-, i Splitu 11.-12. 03 i  14.-15. 06.) obavijestili smo Dubrovnik da ako moramo nastaviti s radom da moramo napraviti neke izmjene jer terenski rad sa studentima nismo mogli obaviti u drugom terminu (što smo detaljno obrazložili). No upozorenja da tako ne možemo raditi ili da tako možemo raditi po novom planu nisu dolazila. Ostali smo u vjeri da radimo ispravno i nastavili smo raditi svim silama na poslovima kako bi zadovoljili krajnji rok: 30. 11. '08. To smo i ostvarili što se vidi iz gore navedenog. Međutim nastale su komplikacije oko toga što administracija iz Splita sve do gotovo konca 11. mjeseca nije imala na raspolaganju odgovarajuće dokumente po kojima je mogla isplaćivati račune i ugovore prema EU standardima; doslovno sam dva puna mjeseca (10. i 11.) izgubio pokušavajući razjasniti te probleme i uspostaviti normalnu komunikaciju između administracija u Dubrovniku i Splitu.  Sve do 28. 10. nije došlo do izravnog susreta između predstavnica DUNEA, mene i Magde Klarin, voditeljice računovodstva FF u Splitu. No taj sastanak, na brzinu najavljen, nije bio kvalitetno pripremljen te de facto nije riješio ništa. Potpisani je sada mnogo toga naučio oko procedura i nada se da će se ubuduće snalaziti u tom gotovo kafkijanskom labirintu te da će svoja znanja rado prenijeti mlađim kolegama koje ovo neminovno čeka ako žele raditi po novim vrlo preciznim pravilima.

8. ZAKLJUČAK

Gore navedeno omogućit će da naša stručna i znanstvena znanja o Faroskoj hori (Chora of Pharos) budu dostupna široj javnosti, osobito lokalnom stanovništvu, lokalnim vlastima, udrugama, planerima, turističkim organizacijama, studentima i svima onima koji se zanimaju za najstariju kulturnu baštinu i onima koji rade na upravljanju kulturom baštinom. Uz to studenti na temelju ove baze podataka mogu radit seminare i diplomske radove, a potom magisterije i doktorate (jedan je vec u izradi). Pored toga home page Starogradsko polje omogućit će izravan kontakt sa stručnjacima koji su je osmislili a što će omogućiti suradnju kakva dosad nije bila moguća. Posebno će takav pristup služiti podizanju i širenju znanja o prošlim kulturama i autentičnoj lokalnoj povijesti i neophodnosti daljnjeg proučavanja, očuvanja i unapređenja krajolika Starogradskog polja i njegova doprinosa jadranskom identitetu.

9. ZAHVALE

Koristim priliku toplo se zahvaliti svim stručnim suradnicima i studentima koji su radili na ovom poslu, onim navedenim ovdje i onim nenavedenim, a njih je puno. Posebno me je impresionirala njihova želja i napor koje su iskazali u ovom teškom, često dosadnom ali i uzbudljivom poslu. Kada se radi kreativan posao, ma koliko pripreme bile dobro napravljene, dogodi se da rezultat bude slab. U našem slučaju on je izvrsno napravljen pogotovu kada se uzme kratak rok koji je bio na raspolaganju i neizvjesnost realizacije. Osobito sam zahvalan građanima Starog Grada koji su pokazali vidan interes prema našim rezultatima i prezentacijama. Stekli smo dragocjeno iskustvo zahvaljujući suradnji s lokalnim stanovništvom i mislim da smo postigli jednu posve novu kvalitetu suradnje. Porođajne muke s projektom B.A.R.C.A. svakako će nam dobro koristiti, osobito mlađim kolegama, pri formuliranju novih projekta prema Europskoj zajednici te sam zahvalan svima onima koji su mi pomagali u rješavanju nastalih problema u kojima sam se dosta teško snalazio.

Branko Kirigin

U Splitu 28. 01. 2009.

NAPOMENA: Ovdje nisu prezentirani navedena četiri CDa i ostali prilozi.


© 2009 - 2013 Sva prava pridržana        Autori web portala