home home
 
 
Kontakt | Mapa weba | Linkovi | HR / ENG
 
ZAŠTIĆENO PODRUČJE I LISTA SVJETSKE BAŠTINE
HORA, A NE AGER
FAROS - HVAR - STARI GRAD
GDJE JE FAROS?
OTOK PAROS
PRIRODOSLOVNE KARAKTERISTIKE OTOKA HVARA
ISTRAŽIVANJA
>Ranija arheološka istraživanja Starogradskog polja
>Istraživanje grada Farosa
>Zaštitna istraživanja u Strogradskom polju 1984-1985
>Faros i njegov teritorij 1982-1986
>Projekt Hvar – arheologija mediteranskog predjela 1987-1989
>Adriatic Islands Project 1993-1997
>Chora Pharou projekt 1995-2007
>Projekt B.A.R.C.A. nell' Adrias Kolpos 2008
>Iskopavanja grčke kule na Maslinoviku
PRETHISTORIJA
GRADINE I GOMILE OKO STAROGRADSKOG POLJA
GRČKA KOLONIZACIJA JADRANA I OTOKA HVARA
RIMLJANI NASELJAVAJU FAROS I NJEGOVU HORU
KRAJ ANTIKE I POČETAK SREDNJEG VIJEKA
MUZEJI I ZBIRKE SPOMENIKA FAROSA
ARHITEKTONSKA BAŠTINA POLJA I OKOLICE
ETNOGRAFIJA STAROGRADSKOG POLJA
OKUSI STAROGRADSKOG POLJA
NASLOVNICA  >  Faros i faroska hora  >  ISTRAŽIVANJA  >  
Istraživanja

Najstariji spomen o starinama u Starogradskom polju nalazimo u Hvarskom statutu iz 1331.godine. Polje se u srednjem vijeku zvalo Polje Svetog Stjepana (Campus Sancti Stefani), po zaštitniku otoka Hvara i biskupije, odnosno Hvarske komune (Brač, Vis, Biševo, Palagruža).

U četvrtoj knjizi Statuta navedene su granice Polja i putevi koji ga presijecaju. Često se putovi spominju kao stari (per viam veteram), zatim se spominju stari zidovi (ad murros veteris) ili pak gomile: npr. Crna gomila, Dragojeva gomila, Didina gomila, Vela gomila. Sigurno će biti da su navedeni putevi, zidovi i gomile pojave znatno starije od nastanka Statuta i da se najvjerojatnije odnose na arheološka nalazišta. Među toponimima koji se spominju u Statutu nalazimo i one gdje su otkriveni arheološki nalazi: npr. Kupinovik, Lug, Dračevica, Rašnik, Moča, Carevo polje, itd.

Naslovna strana mletačkog izdanja Hvarskog statuta
Naslovna strana mletačkog izdanja Hvarskog statuta


© 2009 - 2013 Sva prava pridržana        Autori web portala